КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ (КМО)
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ (УСВА)
(воїнів-інтернаціоналістів)
Каталог статей
Меню сайта

Форма входа

Категории раздела

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Приветствую Вас, Гость · RSS 21.11.2018, 06:15

Главная » Статьи » Мои статьи

Перелік нормативно-правових актів з питань соціального захисту...
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів з питань соціального захисту
ветеранів війни, ветеранів праці, дітей війни, ветеранів
військової служби та громадян похилого віку
1. Закон України від 28 лютого 1991 року № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
2. Закон України від 21 березня 1991 року № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
3. Закон України від 17 квітня 1991 року № 962-XII «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
4. Закон України від 9 квітня 1992 року № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
5. Закон України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
6. Закон України від 16 грудня 1993 року № 3721-XII «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».
7. Закон України від 24 березня 1998 року № 203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
9. Закон України від 23 березня 2000 року № 1584-ПІ «Про жертви нацистських переслідувань».
10. Закон України від 16 листопада 2000 року № 2109-III « Про державну соціальну допомогу інвалідам та дітям - інвалідам ».
11. Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
12. Закон України від 10 липня 2003 року № 1102-IV «Про поховання та похоронну справу».
13. Закон України від 18 травня 2004 року № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають Ірава на пенсію, та інвалідам».
14. Закон України від 18 листопада 2004 року № 2195-IV «Про соціальний захист дітей війни».
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військово¬службовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу ор¬ганів внутрішніх справ та членам їхніх сімей».
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 року № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со¬ціального захисту».
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 року № 290 «Про затвердження Положення про по¬рядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил О ОН».
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1994 року № 552 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня
1994 року № 815 «Про затвердження переліків спеціальних формувань, служба в яких у роки Великої Вітчизняної війни дає право на визнання особи учасником бойових дій».
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня
1995 року № 16 «Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня
1996 року № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня
1997 року № 803 «Про затвердження Порядку та меж норм надання послуг з утримання осіб у будинках-інтернатах для
громадян похилого віку та інвалідів, операції з яких звільня¬ються від оподаткування на додану вартість»
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1467 «Про затвердження Порядку виготовлен¬ня та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацист¬ських переслідувань».
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 року № 177 «Про забезпечення щорічної допомоги, передбаченої Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня
2004 року № 785 «Про затвердження Порядку виплати гро¬шової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян».
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня
2005 року № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не ма¬ють права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної до¬помоги на догляд».
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого
2006 року № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення».
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 оку № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями».
30. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопа¬да 2006 року № 1652 «Про затвердження Порядку забез¬печення окремих категорій населення технічними засобами.
реабілітації і формування відповідного державного замовлен¬ня, переліку таких засобів».
31. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенцій з держав -ного бюджету місцевим бюджетам».
32. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого
2007 року № 150 «Про затвердження Порядку виплати дея¬ким категоріям інвалідів грошової компенсації замість сана-торно - курортного лікування ».
33. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня
2008 року № 530 «Деякі питання соціального захисту окре¬мих категорій громадян».
34. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня
2009 року № 565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будин¬ків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право».
35. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня
2009 року № 1309 «Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною».
36. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня
2010 року № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бо¬йових дій».
37. Наказ Міністерства соціального захисту населення України від ЗО травня 1996 року № 79 «Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповід¬но до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 червня 1996 року за № 264/1289.
38. Наказ Міністерства праці та соціальної політики Укра¬їни від 1 грудня 1997 року № 24/428 «Про застосування
ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гаранти їх соціального захисту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 грудня 1997 року за № 572/2376.
39. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31 жовтня 2003 року № 1276 «Про затвердження Інструкції про організацію роботи з пенсійного забезпечення військовос¬лужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і рядово¬го складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх сі¬мей», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 груд¬ня 2003 року за № 1161/8482.
40. Постанова правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 «Про затвердження Поряд¬ку подання та оформлення документів для призначення (пе¬рерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», зареє¬стрована в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846.
41. Постанова правління Пенсійного фонду України від ЗО січня 2007 року № 3-1 «Про затвердження Порядку по¬дання та оформлення документів для призначення (перера¬хунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402.
42. Постанова правління Пенсійного фонду України від 24 грудня 2009 року № 28-1 «Про затвердження Порядку ви¬плати доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною», зареєстрована в Мініс¬терстві юстиції України 25 січня 2010 року за № 77/17372.

Категория: Мои статьи | Добавил: Admin (18.05.2013)
Просмотров: 166 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Copyright KrogSVA © 2018
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz